Pada peringatan 50 tahun Keadaan Darurat, Perdana Menteri Narendra Modi pada hari Selasa menyerang Kongres, menuduh partai tersebut mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan “mengubah negara menjadi penjara” ketika Perdana Menteri Indira Gandhi memberlakukan Keadaan Darurat pada tahun 1975.

Diterbitkan oleh:

Prateek Chakraborty

Diterbitkan di:

25 Juni 2024

Sumber